Tel.:  0265-512-554, 523-021


 

Servicii:

În mod curent oferim servicii integrate, complete, iar ocazional executăm și lucrări parțiale la cererea clientului. La ce ne angajăm și la ce nu, este fixat întotdeauna în contract.

Servicii de contabilitate:
 • Contabilitate în partidă dublă (pentru societăți comerciale)
 • Contabilitate în partidă simplă (pentru intreprinzători individuali, organizații și fundații nonprofit)
 • În mod curent oferim servicii integrate, complete, iar ocazional executăm și lucrări parțiale la cererea clientului. La ce ne angajăm și la ce nu, este fixat întotdeauna în contract.

  Servicii de contabilitate:

  • Contabilitate în partidă dublă (pentru societăți comerciale)
  • Contabilitate în partidă simplă (pentru intreprinzători individuali, organizații și fundații nonprofit)

  Serviciul de contabilitate cuprinde înregistrarea în jurnal a tuturor mișcărilor de valori materiale pe baza documentelor justificative, stocarea informațiilor pe suport electronic, listarea pe suport de hârtie a tuturor registrelor prevăzute de legea contabilității și îndosarierea documentelor justificative.

  Servicii colaterale activității de evidență contabilă:

  • Evidența mijloacelor fixe
  • Evidența stocurilor
  • Întocmirea declarațiilor fiscale, listarea lor pe suport de hârtie, transmiterea electronică a acestor declarații, informarea clienților despre obligațiile fiscale și scadența acestora
  • Întocmirea/depunerea semestrial și anual a dărilor de seamă și bilanțurilor

  Servicii în domeniul evidenței personalului:

  • Sprijinirea clienților în încheierea/desfacerea contractelor de muncă
  • Calculul salariilor lunare atât pentru salariați cât și pentru asociați
  • Întocmirea/depunerea declarațiilor privind reținerile din salar și a contribuțiilor, informarea clienților despre obligațiile fiscale și scadența acestora
  • Sprijinul pentru obținerea indemnizației de boală și de maternitate
  • Eliberare de adeverințe de salar/angajat

  Pentru realizarea serviciilor în domeniul evidenței personalului, avem nevoie în timp oportun de următoarele documente:

  • Contractul de munca
  • Stabilirea programului de lucru
  • Fișa postului
  • Lista persoanelor intreținute
  • În cazul pensionarilor de decizia de pensionare
  • Cartea de muncă
  • În cazul desfacerii contractului de muncă: de demisie, de concediere sau de acordul părților.

  Servicii cu caracter ocazional:

  • Efectuarea contabilității pentru perioada anterioară
  • Întocmirea declarațiilor, a situațiilor semestriale și anuale pentru perioade anterioare
  • Reprezentanță în fața autorităților
  • Recomandarea de avocat, notar sau expert judiciar în caz de nevoie
  • Lucrări ocazionale (buget de venituri și cheltuieli, flux de numerar, situația patrimonială, întocmire documentație pentru credit)

   
  © 2008 AcuratCont